شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

ماموریت ها و اهداف

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان بزرگنرین تولید کننده انواع کاغذ در ایران تلاش می کند با حفظ و ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه با هدف حفظ ثبات کیفی و افزایش کمی محصولات تولیدی در جهت افزایش بهره وری، توسعه پایدار و بهبود مستمر گام بردارد.

0

سال تاسیس

0

ظرفیت کل تولید (تن)

0

تولید کاغذ روزنامه

0

تولید کاغذ فلوتینگ

اخبار

« نمایش 4 مورد»

افتخارات و گواهینامه ها

محصولات ما

شرکت های اقماری

برای مشاهده، روی هر لینک کلیک کرده و وارد سایت مربوطه شوید.