• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > جنگل > حفاظت فيزيكي 
حفاظت فيزيكي

نكته قابل توجه و مهم بخش جنگل عنايت ويژه به حفاظت فيزيكي طرح هاي مورد عمل مي باشد كه در واقع فلسفه وجودي سازمان جنگلها و مراتع كشور به عنوان متولي امور منابع طبيعي كشور و به تبع آن اساس و مبناي كاري شركت هاي بهره بردار به عنوان مجموعه عوامل اجرايي اين سازمان را تشكيل مي دهد ضمن اينكه مطابق اساسنامه يكي از اهداف مهم شركت نيز به حساب مي آيد.

 

 

        

 

 

لذا براساس چنين ديدگاهي بخش جنگل توانست تاكنون با بكارگيري حدود 300 نفر در قالب كادر حفاظتي ، احداث بيش از 30 واحد نگهباني ثابت در مبادي ورودي طرحها و مجهز كردن 5 واحد آن به بي سيم ، داير كردن 70 دستگاه گشت موتوري ، خريد تجهيزات ضروري از جمله انواع وسايل اطفاء حريق و تأمين خودروهاي مورد نياز در كنار همكاري صميمانه مأمورين حفاظتي اداره كل منابع طبيعي ميزان تجاوزات به جنگل و عرصه هاي جنگلي را به حداقل ممكن تقليل دهد و از تغيير كاربري اراضي در حد امكان جلوگيري و قاچاق چوب را نسبتاً كنترل و ميزان آن را به كمتر از 90% سنوات گذشته برساند.

 

 

              

 

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد