عنوان

unit400

 

unit 400 : pulp Mills

production : CMP PULP for PM1

production : NSSC pulp for PM2

Design capacity : Tons of CMP pulp per dey 310

Tons of NSSC pulp per dey 310

 

آمار بازدید
 Visitors of page : 1978
 Visitors of day : 35
 Visitors sum : 138998
 Online visitors : 3
 Page load : 0/0781