عنوان

unit400

 

unit 400 : pulp Mills

production : CMP PULP for PM1

production : NSSC pulp for PM2

Design capacity : Tons of CMP pulp per dey 310

Tons of NSSC pulp per dey 310

 

آمار بازدید
 Visitors of page : 2732
 Visitors of day : 25
 Visitors sum : 183390
 Online visitors : 1
 Page load : 0/1096