• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > محيط زيست > فعاليتها در بخش جنگل 
فعاليتها در بخش جنگل

نظارتهاي زيست محيطي در بخش جنگل:

نظر به اهميت حفظ جنگلهاي شمال كشور به عنوان تنها اكوسيستم طبيعي و ارزنده با تنوع زيستي و ارزشهاي اكولوژيكي و اقتصادي متعدد، نظارتهاي زيست محيطي در اين بخش نيز با دقت و حساسيت ويژه اي انجام مي پذيرد تا مطابق خط مشي سيستم مديريت يكپارچه اين شركت، هدف حفظ، احياء و توسعه جنگلهاي تحت اختيار به درستي محقق گردد. فعاليتهاي اين واحد در اين بخش عبارتند از نظارت بر: تهيه بذرهاي مناسب از درختان مادري، تهيه نهالهاي مناسب در نهالستانهاي شركت، كاشت گونه هاي كمياب و درحال انقراض بومي، حمايت از گونه هاي فرعي، حفاظت مناسب از عرصه هاي جنگلي و نهالهاي كاشته شده، انجام عمليات مناسب مراقبتي (وجين و سله شكني ...)، رعايت اصول زيست محيطي هنگام قطع درختان و كاهش صدمات به ساير درختان،‌ جلوگيري از تخريب خاك، جلوگيري از ريزش سوخت و دفع زباله در جنگل، حمل مناسب مقطوعات و مناسبترين زمان جهت خروج مقطوعات و جلوگيري از پوسيدگي و اتلاف منابع ، ...

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد