• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > محيط زيست > فعاليتها در بخش صنعت  
فعاليتها در بخش صنعت

نظارتهاي زيست محيطي در بخش صنعت:

كارشناسان واحد محيط زيست طي بازديدهاي روزانه از سايت كارخانه اقدام به پايش و كنترل جنبه هاي زيست محيطي در زمينه هاي نشر آلاينده ها در هوا، آب و خاك و نيز اتلاف منابع نموده و در مواقع لزوم مبادرت به صدور فرم اقدام اصلاحي و پيشگيرانه مي نمايند. اين واحد در شرايط اضطراري ميتواند دستور توقف توليد را صادر نمايد. از جمله اقدامات اين واحد در جهت حفظ محيط زيست عبارتند از: بررسي و تجزيه و تحليل نتايج آزمايشات روزانه پساب خروجي از واحدهاي توليدي و پساب تصفيه شده خروجي از كارخانه، بررسي نتايج آب چاهها، پساب شهركهاي مسكوني و آب رودخانه پذيرنده پساب، اندازه گيري گازهاي خروجي دودكشها، بازديد از انبارهاي مواد شيميايي، روغن و روانكارها، بررسي مصرف آب و توليد پساب، ميزان ضايعات توليدي، تدوين دستوالعملهاي زيست محيطي و نظارت بر رعايت آن توسط پرسنل و پيمانكاران، ارائه آموزشهاي زيست محيطي و...

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد