• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > محيط زيست > مقدمه 
مقدمه
بي ترديد محيط زيست موهبتي الهي است كه حفاظت از آن نخستين وظيفه بشر و شايد مهمترين رسالت انسان باشد. در همين راستا صنايع چوب و كاغذ مازندران با اعتقاد به اصول توسعه پايدار، با بهره گيري از دانش فني پيشرفته و سود جستن از دانش متخصصين مجرب سعي در پيشگيري از ايجاد آلودگي و ارتقاء و بهبود وضعيت زيست محيطي اين مجموعه داشته است. بر همين اساس واحد محيط زيست شركت با هدف پايش و كنترل جنبه هاي زيست محيطي حاصل از فعاليتهاي اين صنعت در دو بخش جنگل و صنعت ايجاد گرديد كه حاصل فعاليتهاي آن به انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه منتهي شده تا بهبود مستمر سيستم مديريت زيست محيطي مجموعه حاصل آيد.
 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد