• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > جنگل > راهسازي 
راهسازي

اين واحد در واقع يكي از موفق ترين واحد هاي اجرائي بخش جنگل به حساب مي آيد . چه مديريت شركت با درك اين واقعيت كه جاده هاي جنگلي به عنوان شاهرگ حياتي طرح ها همواره اهداف متعددي چون امكان تحقق سيستم بهره برداري مكانيزه ، ترخيص هرچه سريع تر انواع فرآورده هاي توليدي ، تامين به موقع خوراك كارخانه جلوگيري از بروز آفات و بيماري هاي گياهي ، حفاظت هرچه بيشتر جنگل و اطفاء به موقع حريق احتمالي ، سهولت دسترسي عوامل اجرائي ، مامورين فني و نيروهاي حفاظتي ، امكان اعمال فنون جنگل داري و روشهاي پرورش جنگل ، توسعه و گسترش صنعت اكوتوريسم ، برقراري ارتباط روستائي با مراكز شهري را تعقيب مي نمايد در عمل شرايط را براي انجام اصولي كارها به خوبي فراهم ساخته تا اين واحد بتواند با استفاده از بيل مكانيكي جهت انجام عمليات خاك برداري در مناطق پرشيب ، بكارگيري بلدوزرهاي سبك در مناطق كم شيب استفاده از جديدترين و كم عارضه ترين مادة انفجاري ، تثبيت ديوارة ترانشه ها و استفاده از پيشرفته ترين ماشين آلات و تجهيزات بصورت اماني و پيماني تا پايان سال 1389 موفق به احداث حدود 1100 كيلومتر انواع جادة جنگلي با كيفيتي مطلوب شود كه بخش عمدة آن نيز به عنوان راه ارتباطي و مواصلاتي مورد استفادة روستائيان منطقه قرار ميگيرد .

 

  

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد