• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > جنگل > اقدامات ديگر بخش جنگل 
اقدامات ديگر بخش جنگل

توليد نهالهاي بومي از بذر درختان مادري اليت ( نخبه ) با هدف كاشت و پرورش در عرصه هاي جنگلي مخروبه و نيمه مخروبه ، شامل گونه هاي شيردار ، ون ، توسكا، افرا، بلوط، نمدار ( توليد سالانه بيش از دو ميليون اصله نهال در نهالستانهاي شركت . 

توليد و پرورش گونه هاي در حال انقراض و كمياب مانند آزاد ، گردو، سفيد پلت ، گيلاس وحشي ، داغداغان ، افرا چناري ، گلابي وحشي و بلوط اوري جهت حفظ ذخاير ژنتيكي جنگل، ضمن اينكه توليد آزمايشي گونه ممرز نيز در برنامه كاري نهالستان قرار گرفته است.

·  بازسازي و احياء ساليانه 600 تا 1000 هكتار عرصه هاي مخروبه و نيمه مخروبه واگذار شده به شركت و انجام عمليات زراعي بذر پاشي وبذر كاري در سطحي معادل 200 هكتار در سال به عنوان مكمل احياء مناطق مخروبه و مورد نياز.

·  كاشت نهال در عرصه هاي مخروبه و نيمه مخروبه جنگلي در سطحي حدود 15888 هكتار ( ازسال 1361 تا پايان سال 1389).

·  اجراي عمليات مراقبتي شامل سله شكني در سال اول بعد از كاشت ، وجين و مراقبتهاي فني تا پنج سال بعد از كاشت نهال در جنگل ( 3500 3000 هكتار در سال ) و عمليات پرورشي شامل آزاد كردن ، پاك كردن، تنك كردن و روشن كردن تا سن دير زيستي توده هاي جنگلي ( 1500 1000 هكتار در سال ).

 ·  حمايت و توسعه گونه هاي فرعي در عرصه هاي جنگلكاري شده در زمان اجراي عمليات مراقبتي از جمله كلهو ، كرات و انجيلي ، ازگيل ، وليك ، آلوچه جنگلي و ... به منظورحفظ تنوع زيستي و بقاي اكوسيستم جنگلي.

·   حفاظت و حراست از عرصه هاي واگذار شده به شركت كه از طريق ايجاد ايستگاههاي نگهباني شبانه روزي در مبادي ورودي عرصه هاي جنگلي و گشت هاي موتوري و با بهره گيري از امكانات ارتباطي نظير بي سيم و تلفن هاي ثابت و سيّار در جهت كنترل محموله هاي جنگلي ، جلوگيري از قاچاق چوب ، اطفاء به موقع حريق ، جلوگيري از ورود دام به عرصه ها ، ممانعت از تخليه زباله در جنگل ، تغيير كاربري اراضي جنگلي ( تبديل جنگل به زمين كشاورزي ) و .... انجام مي گيرد.

·   اقدام درجهت ساماندهي و خروج دام از عرصه هاي جنگلي براساس سياست سازمان جنگلها و مراتع ( از طريق سه مكانيزم پرداخت يارانه به دامدار ، اسكان دام و اشتغال يكي از فرزندان دامدار ) و نهالكاري و احياء عرصه هاي تخريب شده توسط دام كه در همين راستا تاكنون حدود شصت و پنج هزار واحد دامي از عرصه هاي واگذاري شده خارج شده اند .   

·     ترويج زراعت چوب از طريق جلب مشاركت مردمي به منظور كاشت نهالهاي صنوبر و اكاليپتوس در اراضي غير جنگلي همراه با واگذاري نهال ارزان قيمت ، تخصيص تسهيلات بانكي و ارائه خدمات كارشناسي به زارعين و تضمين خريد چوب از آنان بطوريكه اين امر ضمن توسعه منابع اوليه چوبي ، فوايد ديگري نيز در بر داشته كه عبارتندار :

·       جلوگيري از فرسايش خاك و سيلاب.

·       استفاده مطلوب از اراضي حاشيه اي منابع طبيعي و رها شده.

·       جلوگيري از خروج ارز براي تأمين چوب از خارج كشور.

·       حمايت از زيستگاه جانوران و حيات وحش.

·       ايجاد اشتغال و كمك به اقتصاد روستا.

·       توسعه فضاي سبز استان مازندران .

     در اين راستا تاكنون حدود شش ميليون و دويست هزار اصله نهال در سطح حدود پنج هزار و دويست هكتار از اراضي غير جنگلي استانهاي مازندران  و گلستان كاشته شده است.                                          

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد