• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > جنگل > طرح و برنامه 
طرح و برنامه

 

                                                واحدهاي  مديريت طرح و برنامه

الف) آمار و برنامه ريزي
ب)تحقيقات جنگل
ج)حمل ونقل جنگل
د)تجديد نظر طرحهاي جنگلداري
ي)تعميرگاه

                                  

                                                                         آمار و برنامه ريزي

 

در اين واحد برنامه ريزي سالانه فعاليتهاي مختلف جنگل با همكاري واحدهاي اجرائي تنظيم و همه ماهه بر اساس گزارشات دريافتي كنترل ميگردد ضمن آنكه اسناد توليدي نيز در سيستمهاي مكانيزه موجود ثبت ميگردد. از سال گذشته نرم افزار مكانيزه سيستم جامع جنگل با كمبودهائي راه اندازي و درثبت اطلاعات مورد استفاده واقع گرديد . هر چند بعلت مشكلاتي كه در روابط اين شركت با شركت مشاور بوجود آمد پشتيباني از اين سيستم متوقف گرديده كه عدم رفع نواقص موجود ادامه استفاده از اين سيستم را دچار چالش نموده است.

                                          تحقيقات

با توجه به پتانسيل كارشناسي  و امكانات مختلف در بخش جنگل و همچنين وجود شرايط متنوعي از تيپولوژي و فيزيولوژي در جنگلهاي تحت پوشش همواره انجام طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز واحد هاي اجرائي و گاهاً كشوري در دست تدوين و اجرا ميباشد كه تا كنون تعداد 11 طرح تحقيقاتي به پايان رسيده و  تعداد 8 طرح تحقيقاتي در دست اجرا و تعداد 15 طرح تحقيقاتي نيز  در انتظار كليد خوردن ميباشد.

                 

                                 حمل و نقل جنگل


از آنجائيكه فعاليتهاي مختلف جنگل در مناطق مختلف صحرائي در محدوده جغرافيائي شهرستانهاي ساري، قائمشهر ، سواد كوه و آمل پراكنده ميباشد جهت انجام به موقع تعهدات طرحهاي جنگلداري و همچنين تامين به موقع مواد اوليه شركت چوب و كاغذ بخشي از فعاليتهاي مختلف توسط ماشين آلات شركت چوب و كاغذ صورت ميپذيرد كه با هماهنگي معاونت جنگل نسبت به توزيع 128 دستگاه ماشين آلات سبك و سنگين و پشتيباني از آنها اقدام مينمايد .

 

                                   تجديد نظر طرح


جنگلهاي تحت پوشش شركت چوب و كاغذ در قالب 7 قرار داد 10 ساله در دوره هاي مختلف با اداره كل منابع طبيعي در دست پيگيري است  كه هريك از طرحهاي جنگلي مورد قرار داد پس از گذشت دهسال از اجراي طرح كليه آيتم هاي مطالعاتي قبلي مجددا توسط مجموعه كارشناسان خبره با تخصص هاي مختلف مورد مطالعه و بررسي همه جانبه قرار ميگيرد و پس از قرار دادن اطلاعات جمع آوري شده در اين مرحله كاري در كنار اطلاعات طرح اوليه ، ميزان موفقيت يا عدم كاميابي هاي احتمالي مورد ارزيابي قرار گرفته و متناسب با آن برنامه اجرايي 10 ساله بعدي تنظيم ميگردد.
در اين ميان نتايج حاصل از تجديد نظر حداقل 56 سري از مجموع سريهاي مورد عمل اين شركت حكايت از آن دارد خوشبختانه در عمده موارد تحولات مثبتي در سايه اجراي طرحهاي پديد آمده و در پاره اي از بخشها به ويژه جنگلكاري و احيا و جاده سازي همچنين تلاش جهت مكانيزه كردن كارها و خروج دام و دامدار از جنگل اثرات ثمر بخش آن كاملا محسوس بوده و در واقع شركت را در رديف مجريان موفق سازمان قرار ميدهد.

                

 

                                             تعميرگاه
اين واحد با در اختيار داشتن نيروهاي فني در حال خدمات رساني به 254 دستگاه ماشين الات سبك و سنگين (90 دستگاه سنگين و 164 دستگاه سبك )شاغل در بخشهاي مختلف صنعت ، پشتيباني وجنگل ميباشد و با توجه به اينكه تعدادي از دستكگاههاي مختلف بصورت 24 ساعته فعاليت مينمايند و همچنين كليه دستگاههاي بخش جنگل در مناطق مختلف پراكنده هستند و خدمات رساني به آنها بصورت صحرائي صورت ميپذيرد آماده بكار نگه داشتن ،تعمير و راه اندازي دستگاهها امري سخت ميباشد كه تا كنون همواره مورد انجام قرار گرفته است و از همين حيث وجود تعميرگاه از اهميت شاياني براي شركت برخودار است كه تقويت نيروي انساني فني در اين واحد به خدمات رساني بهتر و بيشتر كمك شاياني خواهد كرد.

            

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد