• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > جنگل > زراعت چوب 
زراعت چوب

علاوه بر موارد مذكور و فارغ از تعهدات پيش بيني شده در كتابچه طرح ها ، اين شركت در راستاي توسعه پايدار جنگل و حفاظت از محيط زيست انساني و جلوگيري از فشار مضاعف وارده به جنگل ناشي از گستردگي و تعدد كارخانجات چوب بري و افزايش بي رويه مصرف چوب در مقابل كاهش حجم برداشت عمدتاً ناشي از تغيير نگرش حاصله در ديدگاه كارشناسان و تغيير شيوه جنگل شناسي و مواردي ديگر در صدد توسعه و گسترش برنامه زراعت چوب و كاشت گونه هاي سريع الرشد به ويژه صنوبر و اكاليپتوس بر آمد و نسبت به تاسيس واحد زراعت چوب اقدام نمايد تا كاشت گونه هاي سريع الرشد در مناطق مستعد را پي گيري و با اعطاي تسهيلات بانكي و ارائه خدمات فني رايگان موجبات تشويق روستائيان را فراهم سازد.

        اين حركت سازنده كه كاهش فشار وارده به جنگل ، تأمين بخشي از نياز كارخانه ، ايجاد مشاغلي مولد ، كسب درآمد براي روستائيان همچنين حفظ خاك ، جلوگيري از بروز انواع  فرسايش ، به حداقل رساندن خطر سيلابها ، گسترش فضاي سبز و دهها موردي اينگونه را به دنبال دارد تاكنون قرين به توفيق بود و با استقبال گرم روستاييان مواجه گرديد. كاشت انواع گونه ها به ويژه صنوبر غالباً در سطح زمين هاي كشاورزي كم بازده به مساحت 7755 هكتار طي سال هاي 76 لغايت 89 و ارائه مبلغ 4/7 ميليارد تسهيلات بانكي و اظهار تمايل روز افزون روستائيان جهت مشاركت فعال در اجراي اين برنامه تماماً خود مؤيد تلاش هاي بي دريغ معموله و بيانگر شدت و عزم و اراده مبذوله مي باشد و در عمل نشان مي دهد شركت تاكنون جهت رسيدن به اهداف مورد نظر و ايجاد اشتغال سازنده براي حدود 1800 نفر بطور مستقيم و حدود 8000 نفر بطور غيرمستقيم گام هاي مؤثري برداشته است.

 

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد