• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > جنگل > بهره برداري 
بهره برداري

عمليات بهره برداري كه پس از نشانه گذاري و كسب مجوز لازم درفصل قطع ( اواخر پاييز و زمستان ) شروع و تا خروج فرآورده هاي توليدي به كنار جاده و بالمال حمل به محوطه كارخانه ادامه مي يابد از طريق تشكيل گروههاي متعدد كاري در كنار استفاده از امكانات و توانمندي عوامل پيمانكاري ، استفاده از انواع ماشين آلات پيشرفته ، حذف تدريجي روش سنتي و جايگزين كردن سيستم مكانيزه و صنعتي به منظور كاهش هزينه ها و راسيناليزه كردن كارها با رعايت اصول و ضوابط فني انجام مي پذيرد و در عمل موجبات تعالي و غناي كيفي جنگل و ايجاد تحول در تركيب آميختگي گونه ، حفظ تنوع زيستي و اصلاح ساختار توده هاي جنگلي براساس برنامه هاي پيش بيني شده به خوبي فراهم وبا خروج به موقع فرآورده ها از عرصه جنگل و تأمين به موقع بخشي از ماده اوليه مجتمع چوب و كاغذ، چرخ كارخانه نيز به گردش در مي آيد البته در اين ميان مقايسه مناطق داراي مجري با مناطق فاقد طرح با شرايط رويشگاهي يكسان ( از جمله بند پي شرقي ) و در نظر گرفتن اينكه درصد قابل توجهي از درختان سرپا به سن دير زيستي رسيده و غالباً در شرف پوسيدگي و نابودي قرار دارند اهميت اين واحد و ضرورت اجراي برنامه اصولي آن را دو چندان مي نمايد.

 

     

                        

 

 

 

 

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد