• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > جنگل > مقدمه 
مقدمه

      جنگل اين انديشه رهايي انسان از خاك تا افلاك  اين ترنم سبز زندگي و طراوت عالم وجود، قدرت لايزال الهي ، منادي بهار و زيبايي ، مظهر شكوه و شادابي ، سمبل هستي ، نشانه خرمي ، و زنده دلي يكي از اركان مهم حفظ تعادل در طبيعت شناخته مي شود كه در جلوگيري از بروز انواع فرسايش زيانبار آبي و بادي ، تصفيه و تعديل آب و هوا ، توليد اكسيژن ، مبارزه با عوامل تخريب و مسموميت محيط زيست انساني ، رونق كشاورزي و گسترش منابع آبي ، پالايش انواع آلودگي ها و دهها موردي اينگونه نقش حياتي داشته و بهترين مكان براي معالجه و مداواي بيماران عصبي و انسان هاي خسته از زندگي شهري به حساب مي آيد و با توليد محصول پر ارزشي به نام چوب زمينه اشتغال به كار تعداد كثيري از افراد جامعه را به خوبي فراهم مي سازد و با تأمين نيازهاي چوبي جامعه در ابعاد و زمينه هاي مختلف از جمله كاغذ بعنوان وسيله جهل زدايي و از بين برنده پديده شوم بيسوادي موجب رشد و شكوفايي اقتصاد ملي و منطقه اي جوامعي ميگردد كه به نحوي مطلوب و شايسته از آن استفاده مي نمايند.

    مزايايي كه بشر از بدو خلقت خود تا كنون و در تمامي قرون و اعصار از آن بهره مند بوده و اين نعمت الهي نيز پيوسته با بر طرف كردن انواع حوائج و نيازمندي هاي بشري همواره موجد خير و بركت براي او بوده است. بر همين اساس حفظ و حراست از آن كه امروزه در مجامع معتبر دانشگاهي جهان از آن به عنوان زير بناي حيات نام برده مي شود به ويژه جنگل هاي شمال كشور كه به عنوان فسيل زنده گياهي معرفي و با دارا بودن تنوع گسترده گونه اي از انواع بهترين  گونه هاي پهن برگ در واقع جزء شاهكار آفرينش خداوندي محسوب مي گردد ، از اهميت شايان توجهي برخوردار ميباشد.

  در اين ميان بررسي هاي كارشناسي بعمل آمده حكايت ازآن دارد بهترين راه رسيدن به اين هدف اعمال مديريت علمي و دخالت هاي آگاهانه اي است كه بايد در قالب تهيه و اجراي طرحهاي جنگلداري انجام پذيرد و مطئمناً اعمال چنين مديريتي بر آن نيز به دليل بالا بودن زمان توليد كه در عمده موارد بالغ بر يك قرن ميباشد، گستردگي عوامل تخريب ، تجاوز به عرصه هاي جنگل ، قاچاق چوب ، آتش سوزي هاي عمدي ، مصرف چوب به عنوان سوخت ، بستن سامان عرفي در دامداري هاي سنتي ، خطر شكنندگي اكوسيستم حاكم برآن در كنار گستردگي فوايد آن از جمله ضروريات امر مي باشد كه خوشبختانه انجام آن در كشورمان مسبوق به سابقه نسبتاً طولاني است و هم اكنون براي بخش اعظم جنگل هاي شمال كشور طرح جنگلداري تهيه و طرح هاي تدويني نيز غالباً در حال اجرا ميباشند.

بنابراين برابر توضيح داده شده بي ترديد يكي از راه هاي توسعه و بقاي جنگل ، اجراي طرحهاي جنگل داري و يكي از بهترين راههاي رسيدن به اهداف مورد نظر در طرحهاي جنگلداري نيز راه اندازي واحد هاي صنايع چوبي در جوار طرحهاي جنگلداري است .

  در راستاي چنين ضرورت و ديدگاهي در سال 1356 و پس از ثبت شركت چوب و كاغذ مازندران با آرمان حفظ ، توسعه و احياء جنگل هاي مخروبه به منظور تحقق اهداف مورد نظر جنگل هاي غرب رود خانه تجن و شرق رود خانه تالار به مساحت 110830 هكتار به آن واگذار گرديد.

متعاقباً بخشي از اين جنگلها به شركت هاي چوب فريم و اشباع تراورس شيرگاه و بخشي ديگر به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار و سرانجام 45976 هكتار از جنگلهاي حوزه تالار 53865 هكتار از جنگل هاي حوزه تجن جمعاً به مساحت 99846 هكتار در اختيار اين شركت قرار گرفت.

 پس از شروع به كار مجتمع عظيم چوب و كاغذ در سال 1376 كه در سايه همت و پايمردي مسئولين محترم سازمانها و ارگان هاي ذيربط از جمله همكاري صميمانه واحدهاي تابعه سازمان جنگلها و مراتع كشور و تلاش بي وقفه كاركنان صديق و پر تلاش شركت به بارنشست و با مشخص شدن ميزان توانمندي بخش جنگل در سال 1380 جنگلهاي حوزه سياهرود به مساحت 8721 هكتار و يك سال قبل از آن نيز طرح جنگلداري غرب هراز با 42078 هكتار مساحت پس از خلع يد از مجري اوليه و صرفاً به دليل توانمندي بالاي شركت به مجموعه طرح هاي مورد عمل افزوده شد و در عمل سطح جنگل هاي مورد عمل شركت به بيش از 150645 هكتار افزايش يافت.

لازم به اشاره است كه از مجموع جنگلهاي تحت پوشش اين شركت 8942 هكتار در حوزه غرب هراز ، 1600هكتار در حوزه تجن و 14658 هكتار و جمعا به مساحت 25200 هكتار بعنوان حفاظتي بوده و فاقد برنامه اجرائي مي باشد .

بي ترديد اولين پرسشي كه پيش مي آيد آگاهي از ميزان فعاليت هاي بعمل آمده ميباشد كه در پاسخ بايد گفت اساساً فعاليت اجرايي طرح براساس تعهدات پيش بيني شده در كتابچه هاي طرح جنگلداري بعنوان مبناي قضاوت كاري مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد كه خوشبختانه حجم كارهاي بعمل آمده در بخش هاي مختلف جنگلكاري ، ساماندهي دام ، جاده سازي ، حفاظت فيزيكي به مراتب بيشتر از ميزان پيش بيني شده ميباشد و از نظر كيفي نيز غالباً نه تنها رضايت خاطر كارشناسان، صاحب نظران و اساتيد فني كه از بخش هاي مختلف بازديد نموده را به دنبال داشت و در بسياري موارد همراه با تشويق و ترغيب آنان هم بوده است.


 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد