• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > روابط عمومي 
روابط عمومي

روابط عمومي بخشي از وظايف و كاركرد مديريت است كه وظيفة سنجش تمايلات و رفتار مخاطبين براي برقراري روابط دو جانبه و تفاهم بين آنها و سازمان را برعهده دارد . اين مخاطبان ممكن است سهامداران ،‌ مقامات ساير نهادهاي دولتي ، مشتريان ، رسانه ها و همكاران داخلي باشند . كار روابط عمومي مديريت و اداره كردن مردمي است كه ما همواره مي بايست پاسخگوي ايشان باشيم .

روابط عمومي ها همگرايي و همبستگي درون سازماني را از طريق ايجاد شبكة ارتباطي شفاف بين مديريت و كاركنان بوجود مي آورند و اولين اقدام عيني در اين زمينه گسترش كانالهاي ارتباطي و ايجاد راههاي جديد ارتباط دوسويه براي جريان يافتن اطلاعات و تفاهم است و اين مهم در شرايط بحراني با انتقال بموقع و درست اطلاعات به حفظ شهرت و عظمت ، جايگاه و شان واقعي سازمان كمك مي كند .

روابط عمومي شركت چوب و كاغذ مازندران نيز همسو با ديگر روابط عمومي هاي دستگاههاي دولتي ، خود را موظف به فعاليتهاي درون و برون سازماني دانسته سعي نموده  در درون سازمان  ضمن انجام كليه امور اجرائي و مرتبط ، زمينه را  به منظور آگاه كردن مديريت محترم عامل با سيستها ، فعاليتها و خدمات سازماني  برقرار نموده ، در برون سازمان نيز ملزم به برقراري ارتباط با دستگاههاي دولتي ، واحدهاي توليدي و شركتهاي خصوصي ، رسانه ها ، تشكلهاي مردمي و همة كساني كه فعاليت سازمان مستلزم تشريك مساعي آنهاست بانجام برساند  .

بديهي است روابط عمومي شركت چوب و كاغذ مازندران در راستاي تحقق برنامه هاي بلند مدت شركت ، تمام تلاش خود را در جهت  بسترسازي لازم براي آگاهي مديريت از تمايلات و جهت گيريهاي افكار عمومي صرف نموده ، اقدامات ذيل را نيز در برنامه كاري خود گنجانده است .

۱- مشخص نمودن عرصه ها ، نقاط ضعف و بحران ها و برنامه ريزی براي رفع آنها با مشاركت مديريت .

۲- ايجاد زمينه آگاهی ، آشنايی و تنوير هر چه بيشتر افكار عمومی نسبت به كاربرد ها و فعاليتهای سازمان .

۳- فراهم نمودن زمينه ارتباط تعاملی فعال و موثر سازمان با ساير بخشهای مرتبط در كشور .

۴- فراهم نمودن زمينه حضور فعال و موثر سازمان در صدا و سيما ، مطبوعات و رسانه های گروهی به منظور شكل دادن سازمان به عنوان يك سازمان پاسخگو و مسئول با شاخص هايی نظير شفافيت ، صحت و بهنگام بودن .

۵- تهيه برنامه و همكاری و تشريك مساعی در بررسی و تهيه گزارشها و اخبار سازمانی .

۶- تشريك مساعی با كليه مسئولين ارشد سازمان به منظور هماهنگی و فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت تعميق و صميميت روابط فی ما بين با كاركنان .

۷- فراهم نمودن زمينه حضور سازمان در نمايشگاه های داخلی و بين المللی مرتبط با نوع فعاليت .

۸- فراهم نمودن زمينه حضور كارشناسان سازمان در سمينارها و كنفرانسهای داخلی و

بين المللی مرتبط با نوع فعاليت .

۹- انجام كليه امور تشريفات و امور بين الملل (ارسال اطلاعات سازمان ، دريافت رواديد برای كارشناسان و مهمانان خارجی و دريافت رواديد و اعزام پرسنل به كشورهاي خارجی ، انجام امور مربوط به اتباع خارجی و ... )

۱۰- پوشش خبری ، صوتی و تصويری از مراسم سازمانی و فراهم نمودن تمهيدات لازم به منظور نگهداری ، نشر و توزيع مناسب نتايج حاصله .

۱۱- چاپ بولتن داخلی سازمان .

۱۲ ترتيب دهنده كليه بازديدها از واحدهای مختلف سازمان برای متقاضيان داخلی و خارجی

14  برگزاري مراسمات مختلف در اعياد و مناسبتهاي خاص

15 - ارتباط متقابل با مراكز علمي آموزشي پژوهشي با هدف پيشبرد اهداف و دستاوردهاي شركت 

 


 روابط عمومي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران آماده دريافت هرگونه انتقاد يا پيشنهادي جهت انعكاس به مسئولين ذيربط شركت مي باشد

 


 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد