شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران بزرگترين توليد كننده كاغذ در ايران با ظرفيت مجموعاً ۱۷۵۰۰۰ تن شامل ۹۰۰۰۰ تن كاغذ روزنامه و چاپ و تحرير و ۸۵۰۰۰ تن كاغذ فلوتينگ .

ميزان سرمايه گذاری :

۶۰۰ ميليون دلار آمريكا شامل سرمايه گذاری ريالی و ارزی و هزينه های فاينانس .

سهامداران عمده این شرکت و میزان سهام آنان :

1- شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا ( بانک ملی ) 58 درصد

2- صندوق بازنشستگی کشوری 24 درصد

3- شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 18 درصد

نوع شرکت :

شرکت سهامی عام

افتتاح و راه اندازی :

۱۳۷۶/۰۵/۰۷