ماموریت ها و اهداف

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان بزرگنرین تولید کننده انواع کاغذ در ایران تلاش می کند با حفظ و ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه با هدف حفظ ثبات کیفی و افزایش کمی محصولات تولیدی در جهت افزایش بهره وری، توسعه پایدار و بهبود مستمر گام بردارد.

اهداف ما در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران:

  • ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه و کشور
  • کاهش وابستگی کشور به واردات کاغذ
0
0
0
0

چوب و کاغذ مازندران، مجموعه ای در تراز ملی است

دکتر علی بابایی کارنامی در نشست مشترک با دکتر سعیدی مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران و جمعی از دهیاران و روسای شوراهای بخش کلیجان رستاق ساری با اشاره به جایگاه و اهمیت این واحد تولیدی گفت: ظرفیت تولید این مجموعه در سطح ملی است و ما نیز باید تلاش کنیم شرکت چوب و کاغذ مازندران در تراز یک واحد تولیدی ملی دیده شود.

تامین اجتماعی، نقطه امید کارگران است

دکتر سعیدی در دیدار با دکتر محمودی مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان، این سازمان را نقطه امید کارگران و بازوان قدرتمند این قشر شریف توصیف کرد

صرفه جویی و مدیریت منابع، سیاست عمده ما است

دکتر سعیدی با مهندس حسین افضلی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان دیدار و در مورد توسعه و تعمیق ارتباطات سازمانی گفتگو کرد.

افتخارات و گواهینامه ها