ماموریت ها و اهداف

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان بزرگنرین تولید کننده انواع کاغذ در ایران تلاش می کند با حفظ و ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه با هدف حفظ ثبات کیفی و افزایش کمی محصولات تولیدی در جهت افزایش بهره وری، توسعه پایدار و بهبود مستمر گام بردارد.

اهداف ما در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران:

  • ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه و کشور
  • کاهش وابستگی کشور به واردات کاغذ
0
0
0
0

مدیر کل محیط زیست استان مازندران از مجمو عه چوب وکاغذ مازندران بازدید بعمل آورد .

مدیر کل محیط زیست استان مازندران از مجمو عه چوب وکاغذ مازندران بازدید بعمل آورد .

بازدید رئیس قوه قضائیه از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

رئیس قوه قضائیه از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بازدید نمود.

دستور وزیر اقتصاد برای رفع مشکلات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بزودی بسته کامل تامین مالی برای توسعه و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی به کارگروه جهش تولید ارائه می‌شود.

افتخارات و گواهینامه ها