ماموریت ها و اهداف

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان بزرگنرین تولید کننده انواع کاغذ در ایران تلاش می کند با حفظ و ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه با هدف حفظ ثبات کیفی و افزایش کمی محصولات تولیدی در جهت افزایش بهره وری، توسعه پایدار و بهبود مستمر گام بردارد.

اهداف ما در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران:

  • ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه و کشور
  • کاهش وابستگی کشور به واردات کاغذ
0
0
0
0

رشد 533 درصدی سود شرکت چوب و کاغذ مازندران

شرکت چوب و کاغذ مازندران که 58 درصد سهام آن متعلق به بانک ملی ایران است،در راستای اتکای کشور در کالاهای راهبردی به تولیدات داخلی، موفق شد بخش مهمی از نیاز بازار کشور به کاغذ را تامین کند.

از ظرفیت های موجود در شرکت های تابعه بانک ملی باید استفاده نمود.

در نشستی مشترک و اخذ توافق شرکت چوب و کاغذ مازندران با شرکت شهرکهای صنعتی مازندران در خصوص سرمایه گذاری در احداث شهرک صنعتی سلولزی در ساری، مورد بحث و توافق نظر قرار گرفت.

بازدید سفیر فنلاد از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران ، کاری کاهیلوتو سفیر فنلاد در راس یک هیات عالیرتبه از مجموعه چوب و کاغذ مازندران بازدید نمود.

افتخارات و گواهینامه ها