ماموریت ها و اهداف

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان بزرگنرین تولید کننده انواع کاغذ در ایران تلاش می کند با حفظ و ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه با هدف حفظ ثبات کیفی و افزایش کمی محصولات تولیدی در جهت افزایش بهره وری، توسعه پایدار و بهبود مستمر گام بردارد.

اهداف ما در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران:

  • ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه و کشور
  • کاهش وابستگی کشور به واردات کاغذ
0
0
0
0

رفع بخش بزرگی از نیاز داخلی با افزایش تولید کارخانه کاغذ مازندران تا ۶۵ هزارتن

محمدمهدی اسماعیلی با تاکید بر راهبردی بودن خودکفایی در تولید کاغذ، گفت: کارخانه کاغذ مازندران سال آینده با افزایش تولید تا ۶۵ هزار تن، بخش بزرگی از نیاز آموزش و پرورش را مرتفع خواهد کرد.

مطالبات شرکت چوب و کاغذ مازندران از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود

رییس سازمان بازرسی کل کشور به اهمیت تولید کاغذ در داخل کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت رونق تولید کاغذ در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، مطالبات این شرکت از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود.

تولید کاغذ چاپ و تحریر با تامین نشدن نقدینگی متوقف خواهد شد .

عدم تامین نقدينگي، تولید کاغذ چاپ و تحریر را متوقف خواهد کرد.

افتخارات و گواهینامه ها